NEWS New
UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Beroepsorganistaties: BBeroepsorganistaties: CBeroepsorganistaties: DBeroepsorganistaties: I

 
Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland

Beroepsorganistaties: KBeroepsorganistaties: LBeroepsorganistaties: N

Nationaal verbond Van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen
Nederlands Paramedisch Instituut
Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging
Nederlandse Beroepsvereniging voor Aktiviteitenbegeleiders en Aktiviteitentherapeuten
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
Nederlandse Federatie voor Oogzorgberoepen
Nederlandse Orthopaedische Vereniging
Nederlandse Verenging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie
Nederlandse vereniging bioMedische laboratoriummedewerkers
Nederlandse Vereniging Leidinggevenden Operatieafdeling
Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie
Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen
Nederlandse Vereniging van Cara Verpleegkundigen
Nederlandse Vereniging van Dietisten
Nederlandse Vereniging van Extramurale Oogartsen
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
Nederlandse Vereniging van Klinisch-Farmaceutische Analisten in Ziekenhuisapotheken
Nederlandse Vereniging van Laboranten Klinische Neurofysiologie
Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten
Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen
Nederlandse Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici
Nederlandse Vereniging van Orthoptisten
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen
Nederlandse Vereniging van Verplegenden in de Brandwondenzorg
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie
Nederlandse Vereniging voor Hoofden Polikliniek
Nederlandse Vereniging voor Inkoop en Logistiek in de Gezondheidszorg
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Klinische Cytologie
Nederlandse Vereniging voor Kwaliteit en Zorg
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
Nederlandse Vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek
Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg
Nederlandse Ziekenhuis- en Zorg Academie
Netwerk Integrerende Verpleegkunde Ontwikkeling


Beroepsorganistaties: OBeroepsorganistaties: PBeroepsorganistaties: SBeroepsorganistaties: V

Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland
Vereniging Apothekersassistenten in Ziekenhuizen
Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek
Vereniging Docenten Verpleegkunde
Vereniging Hoofden Voeding Gezondheidszorg
Vereniging Informatica & Gezondheidszorg
Vereniging Informatisering & Automatisering Psychiatrie
Vereniging Milieuplatform Zorgsector
Vereniging Nederlandse Incontinentie Verpleegkundigen
Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen
Vereniging van Kinder- Verpleegkundigen
Vereniging van Oncologie Verpleegkundigen
Vereniging van Vlaamse Operatieverpleegkundigen
Vereniging van Voedings en Infusie Verpleegkundigen
Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapie
Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici
Vereniging Verpleegkundigen Stomazorg Nederland
Vereniging Verpleegkundigen Vakgebied Geriatrie
Vereniging voor Bestuurders in de Gezondheidszorg
Vereniging voor Consultatieve Psychiatrische Verpleegkunde
Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde
Vereniging voor Verpleegkundige en Zorg Informatica
Vereniging voor Voedingsassistenten
Vereniging voor Voedingsassistenten
Vereniging voor Voedingsassistenten
Vereniging voor Voedingsassistenten
Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie
Werkgroep Moleculair Biologische Diagnostiek
NVZ Inkopers